SZUKAJ

ETHM-1 Plus – Ethernetowy moduł komunikacyjny

463,00  (brutto: 569,49 )

Moduł ETHM-1 Plus oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet.

Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus oferuje możliwość korzystania zkomunikacji przez sieć Ethernet wcentralach alarmowych zrodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Umożliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central. Wpołączeniu zcentralami INTEGRA oferuje funkcjonalność zdalnego sterowania systemu przez INTERNET zapomocą komputera, tabletu czy smartfona.

  • współpraca zcentralami alarmowymi zrodzin: INTEGRA, INTEGRA Plusi VERSA
  • monitoring TCP/IP lubUDP
  • programowanie zapomocą DLOADX
  • nadzór systemu INTEGRA zapomocąGUARDX
  • obsługa systemu INTEGRA zpoziomu przeglądarki WWW
  • obsługa systemu ztelefonu komórkowego zapomocą aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
  • możliwość powiadamiania ozdarzeniach przypomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus)*
  • kodowanie transmisji danych
  • obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
  • otwarty protokół dointegracji kanałem TCP/IP zinnymi systemami
Back to Top