SZUKAJ

MGSM 5.0 – Moduł powiadomienia i sterowania GSM (nadajnik GSM)

0,00  (brutto: 0,00 )

8 nr telefonu, 8 wejść, 4 wyjścia, SMS/VOICE/CLIP/ RING, 12V/DC, telefon przemysłowy, symulacja linii telefonicznej PSTN (funkcja bramki GSM).

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
• symulacja linii telefonicznej PSTN:

– obsługa połączeń wychodzących i przychodzących

– wybieranie tonowe (DTMF)

– odwrócenie pętli (generowanie sygnału dzwonka)

– funkcja bramki GSM (FCT -Fixed Cellular Termonal)
• możliowśc podłączenia typowego aparatu telefonicznego do modułu (wykorzystywanie abonamentu karty SIM)
• menu głosowe w trybie połączenia głosowego, z telefonu zdalnego lub lokalnego (podłączonego do wyjścia RING-TIP) (wymagany VSR-2)
• wbudowany telefon przemysłowy
• obsługa 8 numerów telefonów:

– współpraca ze stacjami monitoringu: SMS, CLIP

– powiadamianie na numery prywatne; SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP
• przesyłanie informacji o stanie systemu poprzez SMS:

– dowolne komunikaty z poszczególnych wejść

– niezależne informacje o naruszeniu i powrocie wejścia

– komunikaty o awariach zasilania

– informacja o stanie systemu: wejść, wyjść, zasilanie, awarii
• przesyłanie informacji głosowej:

– współpraca z syntezerami mowy VSR-2 (16 komunikatów) lub VSR-1 (1 komunikat)

– dowolne komunikaty głosowe z poszczególnych wejść, w połączeniu z VSR-2

– współpraca z modułem audio AMR-1, odsłuch obiektu
• funkcja centrali alarmowej:

– sterowana: DTMF, SMS, wejście modułu : MGSM 5.0-PS

– sterowana: pilotem, DTMF, SMS, wejście modułu: MGSM 5.0+PSR-RF
• wejścia [8]:

– szeroki wybór typów reakcji np. załącz/wyłącz, opóźniona, licznikowe

– wybór konfiguracji pracy : 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO (I1-I6)

– wejścia I7/I8: NC, NO wyzwalane ‘+12V’ lub ‘GND’
• wyjścia [4]:

– wyjście wysokoprądowe O1 z zabezpieczeniem elektronicznym 1A

– trzy wyjścia OC (O2-O4)

– sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu, SMS lub CLIP

– programowany tryb działania (alarm, awaria, naruszenie wej. czasy systemowe itd.)

– funkcje logiczne AND, OR, NOR, XOR: wejścia/wyjścia->wyjścia
• funkcja testu łączności:

– cykliczny (co 1-99 godz.), według zegara

– wyzwalane z wejścia, odpytanie zewnętrzne (SMS)

– programowany typ testu: SMS lub CLIP
• programowanie:

– zdalne program PARTNER GSM: połączenie modemowe (CSD)

– lokalne program PARTNER GSM: RS 232 (TTL)

– zdalne SMS konfiguracyjne (wybrane funkcje)

– pamięć FLASH, aktualizacja oprogramowania (firmware)
• sygnalizacja pracy:

– optyczna sygnalizacja stanu modułu: praca, zasięg GSM, połączenie

– optyczna sygnalizacja stanu wyjść
• pamięć zdarzeń:

– rejestrowanie zdarzeń np. zał./wył. alarm

– data i czas zdarzenia

– rejestr 1000 zdarzeń z funkcją nadpisywania
• zasilanie:

– napięcie 9V-14V DC

– kontrola niskiego stanu napięcia zasilania U<11V

Back to Top