SZUKAJ

PSP-104 – Panel wyniesiony

790,00  (brutto: 971,70 )

Urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji – panel wyniesiony dla central serii CSP-100.

Panel wyniesiony dlacentral seriiCSP-100umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru zmiejsca oddalonego odfizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Dzięki niemu, centrala sygnalizacji pożarowej może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodne zpunktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać wpobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu zcentralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu zapomocą panelu jest dokładnie taka jak wprzypadku obsługi lokalnej zapomocą centrali.

  • wbudowany zasilacz buforowy zpojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i18V

DANE TECHNICZNE

Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy

Tak

Czas pracy zasilania rezerwowego

72 h

Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie)

1 Ω

Maksymalna wilgotność

93±3%

Maksymalny pobór prądu z sieci

0,5 A

Masa bez akumulatora

< 3 kg

Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu

60 mA

Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania

60 mA

Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu

55 mA

Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania

55 mA

Prąd ładowania akumulatora maks.

1 A

Szczelność obudowy

IP30

Wymiary

324 x 382 x 108 mm

Zakres temperatur pracy

-5…+40 °C

Zakres temperatur transportu

-25….+55 °C

Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu

230 V AC +10% , -15% 50 Hz

Back to Top